SWOV Catalogus

321418

Factsheet Kwetsbare verkeersdeelnemers : basisschool - bovenbouw.
20031369 ST [electronic version only]

Rotterdam, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer AVV, 2003, 8 p.; Factsheet Kwetsbare verkeersdeelnemers 10

Samenvatting Het gaat om kinderen in de leeftijdsgroep 9-12 jaar, of de groepen 6 t/m 8 van de basisschool. Naarmate kinderen ouder worden breidt hun actieradius en zelfstandigheid zich uit. Als voetganger of fietser zijn ze onbeschermd. Fysiek en vooral mentaal zijn ze (nog) niet volgroeid en opgewassen tegen de dynamiek van het verkeer, behoudens zeer beschermde situaties (bijv. woonerf). Ze zijn kleiner dan een volwassene en gemakkelijk over het hoofd te zien. Ze vertonen onvoorspelbaar gedrag en kunnen eenmaal ingezette beweging niet goed stopzetten. (Author/publisher) English abstract: This group covers children in the age range 9-12 years, or classes 6 to 8 in Dutch junior schools. [Tr. note: the classification will vary in other countries, e.g. in the UK infants school is age 5-7 and junior school is age 7-11, both groups come under the heading of primary school .] As children get older so their action radius and independence grows. What makes children in the 9-12 year age group vulnerable? They are unprotected in traffic as pedestrians or cyclists. They are not yet physically and mentally developed, nor are they capable of dealing with the dynamics of the traffic, except in highly protective situations, e.g. pedestrian priority areas. They are smaller than adults and easily overlooked. They behave in unpredictable (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact