SWOV Catalogus

321417

Factsheet Kwetsbare verkeersdeelnemers : basisschool - onderbouw.
20031368 ST [electronic version only]

Rotterdam, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer AVV, 2003, 8 p.; Factsheet Kwetsbare verkeersdeelnemers 09

Samenvatting Het gaat om kinderen in de leeftijdsgroep 4-8 jaar, ofwel de groepen 1 t/m 5 van de basisschool. Als voetganger of fietser zijn ze onbeschermd. Mentaal en fysiek zijn ze nog niet volgroeid en opgewassen tegen de dynamiek van het verkeer, behoudens zeer beschermde situaties (bijv. woonerf). Ze zijn kleiner dan een volwassene en gemakkelijk over het hoofd te zien. Ze vertonen onvoorspelbaar gedrag en kunnen eenmaal ingezette beweging niet goed stopzetten. (Author/publisher) English abstract: This group covers children in the age range 4-8 years, groups 1 to 5 in Dutch primary schools. [Tr. note: the classification will vary in other countries, e.g. in the UK infants school is age 5-7 and junior school is age 7-11, both groups come under the heading of primary school). What makes children in the 4-8 year age group vulnerable? They are unprotected in traffic as pedestrians or cyclists. They are not yet physically and mentally developed, nor are they capable of dealing with the dynamics of the traffic, except in highly protective situations, e.g. Woonerfs and pedestrian streets areas. They are smaller than adults and easily overlooked. They behave in unpredictable ways and it is difficult for them to stop a movement once it is set in motion. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact