SWOV Catalogus

321416

Factsheet Kwetsbare verkeersdeelnemers : pré school kinderen.
20031367 ST [electronic version only]

Rotterdam, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer AVV, 2003, 7 p.; Factsheet Kwetsbare verkeersdeelnemers 08

Samenvatting Het gaat om de kinderen die nog niet naar de basisschool gaan (leerplicht vanaf 5 jaar, maar in praktijk gaat het overgrote deel van de kinderen vanaf 4 jaar naar de basisschool). Als voetganger zijn ze onbeschermd in het verkeer. Pré-school kinderen zijn nog onvolgroeid in mentale en fysieke zin. Ze zijn klein en worden dus gemakkelijk over het hoofd gezien. Ze vertonen onvoorspelbaar gedrag en kunnen eenmaal ingezette bewegingen moeilijk stoppen. (Author/publisher) English abstract: This group covers children who do not yet go to infant or primary school (compulsory education from age 5, but in practice most children attend infant school from the age of 4). As pedestrians they are unprotected in traffic. Pre-school children are mentally and physically immature. They are small and therefore easily overlooked. They can behave in unpredictable ways and it is difficult for them to stop a movement once it is set in motion. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact