SWOV Catalogus

321415

Factsheet Kwetsbare verkeersdeelnemers : bijzondere voertuigen.
20031366 ST [electronic version only]

Rotterdam, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer AVV, 2003, 7 p.; Factsheet Kwetsbare verkeersdeelnemers 07

Samenvatting Alle niet in RVV omschreven voertuigen met bijzondere eigenschappen die gebruikt worden op de openbare weg, ongeacht vorm, gebruik of wettelijke status. De mate van kwetsbaarheid hangt samen met de bescherming die het voertuig biedt. De kwetsbaarheid van een skater, ministepper e.d. is zeer hoog (vergelijkbaar met een fietser), de kwetsbaarheid van een scootmobiel- of brommobielbestuurder is minder groot; bij deze voertuigen is de afwijkende rijsnelheid de belangrijkste factor. (Author/publisher) English abstract: All vehicles with special features which are not defined in the Traffic Rules and Signs Regulations (RVV) but are used on the public highway, irrespective of their appearance, use or legal status. The degree of vulnerability depends on the level of protection which the vehicle provides. A skater, autoped rider, etc. is very vulnerable (comparable with a cyclist), the electric scooter or four-wheeled moped (mini car) driver is less vulnerable; the different driving speed is the main factor with these vehicles. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact