SWOV Catalogus

321414

Factsheet Kwetsbare verkeersdeelnemers : motorfietsers.
20031365 ST [electronic version only]

Rotterdam, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer AVV, 2003, 7 p.; Factsheet Kwetsbare verkeersdeelnemers 06

Samenvatting Onder een motorfietser wordt verstaan een bestuurder van een motorfiets of zijn (duo-) passagier. De motorfiets heeft een motorinhoud van meer dan 50 CC en mag uitsluitend bestuurd worden door een persoon met een motorrijbewijs. De bescherming van een motorrijder is, ten opzichte van het autoverkeer, beperkt. Mede vanwege de hoge rijsnelheden die een motorfiets haalt, heeft een motorrijder in geval van een ongeval een relatief grote kans op ernstig letsel of dodelijke afloop. Door relatief hoge rijsnelheden is de motorrijder minder ontwijkvaardig dan een voetganger, fietser of bromfietser, maar beter dan een auto. (Author/publisher) English abstract: A motorcyclist is someone who rides a motorcycle or his pillion passenger. The motorcycle has an engine capacity of more than 50 CCs and may only be driven by someone holding a motorcycle driving licence. Motorcyclists have little protection compared with cars. Partly because of the high speeds which a motorcycle can reach, a motorcyclist has a relatively greater chance of serious injury or death in the event of an accident. Due to the relatively high speeds involved a motorcyclist is less manoeuvrable than a pedestrian, cyclist or moped user but more so than a car. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact