SWOV Catalogus

321413

Factsheet Kwetsbare verkeersdeelnemers : bromfietsers.
20031364 ST [electronic version only]

Rotterdam, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer AVV, 2003, 8 p.; Factsheet Kwetsbare verkeersdeelnemers 05

Samenvatting Onder Bromfietser wordt verstaan een persoon die tenminste één keer per week gebruik maakt van een bromfiets. Een bromfiets is in dit verband een gemotoriseerde tweewieler die voorzien is van een geel of oranje herkenningsplaatje en in staat is om sneller te rijden dan 25 km/h. Met andere woorden, ook ‘opgevoerde’ snorfietsen worden opgevat als bromfiets. De bescherming van een bromfiets is, ten opzichte van het autoverkeer, beperkt. Daardoor heeft een bromfietser in geval van een ongeval een relatief grote kans op ernstig letsel of dodelijke afloop. Door de snelheid en massa is een bromfiets minder ontwijkvaardig dan een voetganger of fietser. (Author/publisher) English abstract: A moped rider is someone who makes use of an ordinary (faster) moped (bromfiets) at least once a week. A ‘bromfiets’ is a motorised two-wheeler which is capable of driving at speeds faster than 25 km/h and is fitted with a yellow or orange marker plate. In other words a ‘modified’ slow moped (snorfiets) can also be considered as a faster category of moped. Compared with cars, the protection provided by a moped is limited. In the event of an accident a moped rider is therefore at relatively greater risk of serious injury or death. Due to its speed and mass a moped is less manoeuvrable than a pedestrian or cyclist. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact