SWOV Catalogus

321411

Factsheet Kwetsbare verkeersdeelnemers : fietsers.
20031362 ST [electronic version only]

Rotterdam, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer AVV, 2003, 11 p.; Factsheet Kwetsbare verkeersdeelnemers 03

Samenvatting Onder fiets wordt verstaan een niet gemotoriseerde twee- of driewieler, die gebruikt wordt op de openbare weg. Fietsen met elektrische- ontbrandingsmotor vallen onder de categorie ‘snorfiets’ De fietser is onbeschermd. Bij een botsing met een ander voertuig heeft de fietser een grotere kans om gewond of gedood te raken in een ongeval dan snellere- en zwaardere- voertuiggebruikers. Een fietser is iets minder ontwijkvaardig dan een voetganger (stoppen, van richting veranderen), maar wel veel ontwijkvaardiger dan snellere en zwaardere voertuigen. (Author/publisher) English abstract: A bicycle refers to a non-motorized two or three wheeler which is used on the public highway. Bicycles fitted with an electric motor or combustion engine come under the category of ‘moped’. The cyclist is unprotected. In a collision with another vehicle the cyclist is more likely to be killed or injured in an accident than those in faster and heavier vehicles. A cyclist is slightly less able to take avoidance measures than a pedestrian (e.g. stopping, changing direction) but is more manoeuvrable than other faster and heavier vehicles. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact