SWOV Catalogus

321410

Factsheet Kwetsbare verkeersdeelnemers : voetgangers plus.
20031361 ST [electronic version only]

Rotterdam, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer AVV, 2003, 8 p.; Factsheet Kwetsbare verkeersdeelnemers 02

Samenvatting Onder Voetganger Plus wordt verstaan een voetganger die hulpmiddelen nodig heeft om te lopen. Hulpmiddelen zijn onder meer een wandelstol, rollator en een looprek. De voetganger is onbeschermd in het verkeer. Bij botsing met een voertuig is de voetganger altijd de zwakste partij, die de grootste kans heeft om gewond of gedood te worden. De voetganger Plus kan zich echter niet snel uit de voeten maken, wanneer dat nodig is (niet erg ontwijkvaardig). (Author/publisher) English abstract: A pedestrian plus refers to a pedestrian who needs to use walking aids in order to walk. These aids may include a walking stick, a rollator or a walking frame. The pedestrian plus is unprotected in traffic. In a collision with a vehicle the pedestrian plus will always be the weakest party at most risk of injury or death. The pedestrian plus cannot move quickly when necessary and is not easily capable of taking steps to avoid danger. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact