SWOV Catalogus

321404

Factsheet kwetsbare verkeersdeelnemers : voetgangers.
20031348 ST [electronic version only]

Rotterdam, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer AVV, 2003, 11 p.; Factsheet Kwetsbare verkeersdeelnemers 01

Samenvatting Onder een ‘voetganger’ wordt verstaan een persoon die zich te voet, dat wil zeggen zonder rollende hulpmiddelen, verplaatst in de openbare ruimte. Een voetganger kan zich bedienen van hulpmiddelen als een wandelstok, blindenstok, rollator, looprek. Voorts kan een voetganger een karretje, rijdende boodschappentas of kinderwagen e.d. met zich mee nemen. Mensen die zich voortbewegen met een rolstol of skates vallen niet onder deze definitie. De voetganger is onbeschermd in het verkeer. Bij botsing met een voertuig is de voetganger altijd de zwakste partij, die de grootste kans heeft om gewond of gedood te worden. De voetganger is echter relatief ontwijkvaardig vanwege geringe massa en snelheid (kan gemakkelijk van richting veranderen, stoppen). (Author/publisher) English abstract: A pedestrian refers to a person who travels about on foot in public areas, i.e. without the use of a wheeled vehicle. A pedestrian may make use of walking aids, such as a walking stick, a white stick for the visually impaired, a rollator or a walking frame. A pedestrian may also have with them a trolley, shopping bag on wheels or a child’s pram, etc. This definition does not cover people who use a wheelchair or move about on skates. The pedestrian is unprotected in traffic. In a collision with a vehicle the pedestrian will always be the weakest party at most risk of injury or death. However, because of their low mass and speed (can easily change direction or stop) the pedestrian can take avoidance action relatively easily. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact