SWOV Catalogus

320803

Van 16 naar 18 : kwalitatief onderzoek naar het draagvlak onder jongeren voor het verhogen van de minimumleeftijd voor scooters, brommers en snorfietsen van 16 naar 18 jaar, met een aanvullende kwantitatieve meting onder 13 - 16 jarigen. In opdracht van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV.
20021807 ST [electronic version only]
Young Works
Amsterdam, Young Works, 2002, 34 p.

Samenvatting
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact