SWOV Catalogus

320515

Wijziging Regeling wijze van keuren APK en enkele andere regelingen in verband met richtlijn nr. 96/96/EG met betrekking op periodieke technische controle op controleapparaten : Regeling tot wijziging van de Erkenningsregeling snelheidsbegrenzers, de Regeling eisen praktijk-examens C en E bij C, de Regeling eisen praktijk-examens D en E bij D, de Regeling wijze van keuren APK en de Regeling wijziging constructie, in verband met de implementatie van richtlijn nr. 96/96/EG van de Raad van de Europese Unie van 20 december 1996 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens, en enkele technische aanpassingen : 24 juni 2002/HDJZ/AWW/2002-1479.
20021298 ST [electronic version only]

Staatscourant, (2002), No. 123 (2 juli), p. 12

Samenvatting
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact