SWOV Catalogus

319677

Evaluatie verkeersveiligheidseffecten `Bromfiets op de rijbaan' : een onderzoek naar letselongevallen met bromfietsers een jaar na de landelijke invoering.
20012006 ST [electronic version only]

Rotterdam, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer AVV, 2001, 34 + 24 p., 8 ref.

Samenvatting
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact