SWOV Catalogus

319333

Wijziging aantal ministeriële regelingen in verband met invoering verplichte EG-typegoedkeuring twee- of driewielige motorrijtuigen : Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat tot wijziging van de Regeling aanvraag en toezicht typegoedkeuring, de Regeling aanvraag en toezicht typegoedkeuring voertuigonderdelen, de Regeling toelatingseisen, de Regeling eisen individuele goedkeuring, de Regeling permanente eisen, de Regeling wijze van keuren APK en de Regeling wijze van keuren niet-periodiek-keuringsplichtige voertuigen, in verband met de implementatie van richtlijn nr. 97/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 juni 1997 betreffende bepaalde onderdelen of eigenschappen van motorvoertuigen op twee of drie wielen (PbEG L 226) : 27 augustus 2001/CDJZ/WBI/2001-977.
20011494 ST [electronic version only]

Staatscourant, (2001), No. 166 (29 augustus), p. 58-60

Samenvatting
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact