SWOV Catalogus

319081

Determinantenonderzoek die het dragen van fietshelmen door jonge kinderen beïnvloeden : een literatuurstudie.
20011045 ST [electronic version only]
Bloks, L.
Maastricht, Universiteit van Maastricht UM, Vakgroep Gezondheidsvoorlichting, 2001, 59 p., 87 ref.

Samenvatting Jaarlijks worden gemiddeld 23.000 kinderen tussen de 0-14 jaar als gevolg vaneen fietsongeval behandeld op de Spoedeisende Hulp afdeling van een ziekenhuis. Daarnaast worden er ruim 1.400 kinderen opgenomen in het ziekenhuis na een fietsongeval (Consument en Veiligheid, 2000) en per jaar overlijden er ongeveer 30 (gemiddelde over periode 1997-1999) kinderen ten gevolge van een fietsongeval. In veel van de gevallen gaat het om hoofd- en hersenletsel. Alle reden om speciaal aandacht te besteden aan het reduceren van hoofd- en hersenletsel. Het dragen van een fietshelm biedt een goede preventie tegen hoofd- en hersenletsels. Echter in Nederland is de fietshelm niet iets watje dagelijks tegenkomt. Het Ministerie van VWS, Consument en Veiligheid (C&V), Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) en Veilig Verkeer Nederland (nu opgegaan in 3VO) spannen zich al jaren in om het dragen van een fietshelm door o.a. jonge kinderen te bevorderen. Sinds 1997 voeren 3V0 en Consument en Veiligheid gezamenlijk lokale projecten uit rondom de promotie voor het dragen van fietshelmen door jonge kinderen. Veel van deze interventies hebben echter niet geleid tot gedragsbehoud, in die zin dat het gebruik van fietshelmen wel toenam tijdens de interventie maar afnam of stopte nadat de interventie was gestopt. Mogelijk is er nog onvoldoende inzicht in de determinanten die het vrijwillig overgaan tot de aanschaf en het dragen van een fietshelm bepalen en waarom mensen dit juist niet doen of er mee stoppen. Om te komen tot een interventiestrategie die gevolgd moet worden om het vrijwillig dragen van fietshelmen te bevorderen is het allereerst noodzakelijk dat er onderzoek verricht wordt om inzicht te krijgen in de factoren die het vrijwillig dragen van een fietshelm door kinderen tussen de 4 en 8 jaar beïnvloeden. Hiertoe is een onderzoeksvoorstel ingediend door Consument en Veiligheid bij ZorgOnderzoek Nederland. In deze rapportage zullen de resultaten uit een literatuurstudie worden beschreven. Dit literatuuronderzoek is de eerste fase van het totale onderzoek. Na de literatuurstudie zal er een onderzoek gedaan worden omtrent de marktverkenning: inzicht krijgen in de stand van zaken rondom het aanbod van fietshelmen in Nederland en inzicht krijgen in de huidige mate van diffusie van fietshelmen onder kinderen in Nederland. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact