SWOV Catalogus

319079

Rapport marktverkenning fietshelmen : kwantitatief. Ten behoeve van Stichting Consument en Veiligheid SCV.
20011043 ST [electronic version only]
Interview - NSS
Amsterdam, Interview - NSS, 2001, 10 + 91 p.; Project 14958

Samenvatting Dit rapport bevat de resultaten aan van het onderzoek 'Marktverkenning fietshelmen'. Het onderzoek is in opdracht van Stichting Consument en Veiligheid door INTERVIEW•NSS uitgevoerd in de periode van 9 t/m 31 mei 2001 en is gehouden onder ouders met kinderen in de leeftijd van 3 t/m 12 jaar, die in de afgelopen vijf jaar een fietshelm voor tenminste één van de kinderen in deze leeftijdsgroep hebben aangeschaft. Jaarlijks worden gemiddeld 23.000 kinderen tussen 0-14 jaar als gevolg van een fietsongeval behandeld op de Spoedeisende Hulpafdeling van een ziekenhuis. Ruim 1.400 kinderen worden per jaar na een fietsongeval in het ziekenhuis opgenomen en nog eens 35 kinderen overlijden als gevolg van een fietsongeval. In heel veel gevallen gaat het om hoofdletsel. In de meeste gevallen kan dit hoofdletsel voorkomen worden door het dragen van een fietshelm. Stichting Consument en Veiligheid, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) en de Verenigde Verkeersveiligheidsorganisaties (3VO), gaan een bijna twee jaar durend onderzoek uitvoeren naar de factoren die van invloed zijn op het vrijwillig dragen van fietshelmen door jonge kinderen in de leeftijd van 4-8 jaar. Dit onderzoek moet inzicht opleveren in de factoren die het vrijwillig dragen van een fietshelm door jonge kinderen (4-8 jaar) beïnvloeden. Tevens moet dit onderzoek aanwijzingen geven voor de interventiestrategie die gevolgd moet worden om het vrijwillig dragen van fietshelmen door jonge kinderen te bevorderen. Dit grote 'Fietshelmen' onderzoek bestaat uit verschillende deelonderzoeken. Eén van de deelonderzoeken is een marktverkenning onder ouders van kinderen in de leeftijd van 3 t/m 12 jaar. Het doel van het onderzoek is Inzicht verschaffen in de huidige mate van diffusie (verspreiding) van fietshelmen onder kinderen in Nederland, waarbij ook inzicht zal worden verkregen in draagfrequentie, draagpatroon en kenmerken van ouders die een fietshelm voor hun kinderen hebben aangeschaft en van kinderen die ze dragen. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact