SWOV Catalogus

312560

Black-spotlijst : overzicht van de verkeersongevallenconcentraties in Noord-Brabant periode 1993-1995.
970647 ST
Van de Werken Verkeer & Vorm (samenst. en red.)
's-Hertogenbosch, Provinciaal Orgaan Verkeersveiligheid Brabant POVB, werkgroep Basisinformatie, 1997, 29 p., 3 ref.

Samenvatting
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact