SWOV Catalogus

311453

Reduce drunk driving for everyone's sake [Letter to the Editor].
961914 ST [electronic version only]
Jacobsen, P.
American Journal of Public Health, Vol. 86 (1996), No. 6 (June), p. 890, 3 ref.

Samenvatting
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact