SWOV Catalogus

310500

Richtlijn voor het opsporings- en vervolgingsbeleid ten aanzien van bepaalde door brom- en snorfietsen gepleegde overtredingen, vastgesteld in de vergadering van het college van procureurs-generaal d.d. 20 december 1995, inwerkingtreding d.d. 1 maart 1996.
960841 ST [electronic version only]

Staatscourant, (1996), No. 42 (28 februari), p. 15

Samenvatting
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact