SWOV Catalogus

305226

Covernota : analyse van letselgegevens van fietsers en voetgangers : een overzicht van typen letsels en mogelijke bescherming, tevens een inschatting van de effectiviteit van fietshelmen op basis van literatuur.
930241 ST [electronic version only]
Heijkamp, A.H.
Rotterdam, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde DVK, 1992, 13 p., 11 ref.

Samenvatting
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact