SWOV Catalogus

303885

The Driving Under the Influence DUI offender as a social type.
921092 ST [electronic version only]
Murthy, K.S. & Roebuck, J.B.
Deviant Behavior, Vol. 12 (1991), No. 4, p. 451-470, 35 ref.

Samenvatting
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact