SWOV Catalogus

131017

Gedrag op elektrische en gewone fietsen vergeleken : een experiment op de openbare weg.
C 51661 [electronic version only]
Twisk, D.A.M. Vlakveld, W.P. & Boele, M.J.
Den Haag, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV, 2014, 14 p., 3 ref.; R-2014-29

Samenvatting Om fietsen veiliger te maken is meer inzicht nodig in de factoren die de kans op een ongeval beïnvloeden. Dit onderzoek geeft inzicht in de verschillen in fietsgedrag op elektrische en gewone fietsen voor verschillende leeftijdsgroepen en in verschillende verkeersomstandigheden. Er is gekeken naar snelheid, werkbelasting en koers houden. Alle fietsers gaan sneller op elektrische fietsen dan op gewone fietsen, ook in complexe verkeerssituaties. De snelheid van ouderen op elektrische fietsen is in alle omstandigheden vrijwel identiek aan die van jongere fietsers op gewone fietsen. De werkbelasting verschilt echter niet tussen de twee fietstypen, niet in complexe situaties en ook niet bij kortdurende fysieke inspanning. Wel kiezen fietsers op elektrische fietsen grotere veiligheidsmarges, door op grotere afstanden tot bermen en obstakels te rijden.
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact