SWOV Catalogus

12622

Fietspaden en oversteekplaatsen.
2814 [electronic version only]

[Den Haag], Koninklijke Nederlandsche Toeristenbond ANWB, 1966, 54 p., 10 ref.; Verkeers-memorandum van de verkeersafdeling van de ANWB ; No. 4

Samenvatting Om een indruk te geven van het belang van het fietst- en bromfietsverkeer, kan worden vermeld dat voor het jaar 1964 het aantal fietskilometers werd geschat op 18 miljard en het aantal bromfietskilometers op 7 1/2 miljard. Het totaal aantal voertuigkilometers voor het gemotoriseerde verkeer met uitzondering van de bromfietsen werd voor dat jaar geschat op 25,2 miljard. Verkeerstechnisch ligt de bromfiets tussen de fiets en het gemotoriseerde verkeer in; als gevolg vormt de bromfiets zowel tussen het fietsverkeer als tussen het snelverkeer een moeilijk element. Door de hogere snelheid en zijn grotere breedte stelt de bromfiets zwaardere eisen dan de fiets. Deze zwaardere eisen zijn derhalve maatgevend bij de vormgeving en dimensionering van fietspaden.
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact