SWOV Catalogus

117796

Fietsers.
C 39148 [electronic version only] /80 /82 /83 /73 /91 / ITRD E208740

Leidschendam, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV, 2017, Pp., 52 ref.; SWOV-Factsheet

Samenvatting In 2016 overleden er in Nederland 189 fietsers in het verkeer. Dit is ongeveer 30% van het totaal aantal verkeersdoden. Het aantal ernstig gewonde fietsers is niet precies bekend. Naar schatting ging het in 2015 om ruim 60% van het totaal aantal ernstig verkeersgewonden, wat zou overeenkomen met ruim 13 duizend. Een groot deel van de ernstig gewonde fietsers is het gevolg van een enkelvoudige fietsongeval, dat wil zeggen een ongeval waarbij geen andere weggebruiker direct is betrokken. Terwijl de veiligheid van de meeste vervoerswijzen de afgelopen jaren is verbeterd, geldt dat niet voor fietsers. Onveilig gedrag van fietsers zelf verhoogt hun risico. Dat geldt bijvoorbeeld voor door rood licht rijden, smartphonegebruik, rijden onder invloed en fietsen zonder goede fietsverlichting. Ook onveilig gedrag van andere weggebruikers – te hoge snelheid, afleiding, roodlichtnegatie, rijden onder invloed – is gevaarlijk voor fietsers. Verdere verbeteringen aan de infrastructuur (denk aan vrijliggende en voldoende brede fietspaden) en nieuwe toepassingen van ICT, zowel voor de fiets zelf als voor auto’s en het verkeerssysteem in het algemeen, kunnen de veiligheid van fietsers verbeteren. Meer informatie over de veiligheid van fietsers en mogelijke maatregelen, is te vinden in de (gearchiveerde) SWOV-factsheets Dodehoekongevallen (https://www.swov.nl/publicatie/dodehoekongevallen), Fietshelmen (https://www.swov.nl/feiten-cijfers/factsheet/fietshelmen), Telefoongebruik door fietsers en voetgangers (https://www.swov.nl/feiten-cijfers/factsheet/telefoongebruik-door-fietsers-en-voetgangers), Oudere fietsers (https://www.swov.nl/publicatie/oudere-fietsers), Hoe gevaarlijk is fietsen in het donker? (https://www.swov.nl/publicatie/hoe-gevaarlijk-fietsen-het-donker), Oversteekvoorzieningen voor fietsers en voetgangers (https://www.swov.nl/publicatie/oversteekvoorzieningen-voor-fietsers-en-voetgangers) en Fietsvoorzieningen op gebiedsontsluitingswegen (https://www.swov.nl/feiten-cijfers/factsheet/fietsvoorzieningen-op-gebiedsontsluitingswegen). De belangrijkste informatie uit die factsheets is opgenomen in deze.
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact