SWOV Catalogus

114533

Literatuurstudie naar de effecten op de verkeersveiligheid van een verlaging van de snelheidslimiet van 50 km/u naar 30 km/u.
C 35886 [electronic version only]
Princen, P.
Diepenbeek, Steunpunt Verkeersveiligheid, 2005, 26 p., 33 ref.; Rapportnummer RA-2005-53

Samenvatting In Flanders, the 30 km/u speed limit is already used in a so called “zone 30”. The effects on traffic safety of these zones have not been extensively investigated. In several European countries more research has been done into this subject. This study wants to present an overview of European research about the effects on traffic safety of a reduction of the speed limit from 50km/u to 30 km/u in selected areas. Special attention goes out towards the different effects of infrastructural measures that are used to support the 30km/u speed limits. These measures can be very limited or more extensive. Also, from European research some lessons can be learned about the conditions in which a 30km/u speed limit is possible or needed and about the criteria that can be used for selection of 30km/u-areas. (Author/publisher) Nederlandse samenvatting: Het verlagen van de snelheidslimiet naar 30km/u binnen de bebouwde kom in Vlaanderen staat ter discussie als één van mogelijke maatregelen om het aantal verkeersslachtoffers in Vlaanderen terug te dringen. In Vlaanderen kennen we al een snelheidslimiet van 30km/u in de zogenaamde zones 30. De effecten van de invoering van een zone 30 op de verkeersveiligheid blijkt echter weinig en zeker niet systematisch onderzocht te zijn. In verschillende Europese landen blijkt er wel meer onderzoek gevoerd naar de effecten op de verkeersveiligheid van het invoeren van 30km/u gebieden, al dan niet gekoppeld aan infrastructurele maatregelen en in de daartoe geëigende gebieden. Deze studie wil een overzicht bieden van de in de literatuur beschreven ervaringen met de invoering van een snelheidslimiet van 30km/u in daartoe geëigende gebieden in verschillende Europese landen. (Author/publisher) The report is available at: http://www.steunpuntverkeersveiligheid.be/nl/modules/publications/store/66.pdf
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact