SWOV Catalogus

113828

Fietsvoorzieningen op gebiedsontsluitingswegen. [voorheen: Fietsvoorzieningen op wegvakken en kruispunten van gebiedsontsluitingswegen.]
C 35179 [electronic version only] /73 /82 / ITRD E208692

Leidschendam, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV, 2010, 6 p., 11 ref.; SWOV-Factsheet

Samenvatting In een duurzaam veilige wegomgeving zijn fietsvoorzieningen nodig die het gemotoriseerde verkeer scheiden van relatief kwetsbare verkeersdeelnemers zoals fietsers. Uit onderzoek blijkt dat van gebiedsontsluitingswegen de wegvakken met aanliggende of vrijliggende fietspaden veiliger zijn dan wegvakken zonder fietsvoorzieningen. Rotondes met vrijliggende fietsvoorzieningen zijn bovendien veiliger dan rotondes zonder deze voorzieningen. Op andere typen kruispunten zijn snelheids-remmende maatregelen nodig om het aantal verkeersongevallen te verminderen.
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact