SWOV Catalogus

112782

Door met Duurzaam Veilig : nationale verkeersveiligheidsverkenning voor de jaren 2005-2020.
C 34133 [electronic version only]
Wegman, F.C.M. & Aarts, L.T. (eindred.)
Leidschendam, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV, 2005, 252 p., 484 ref. - ISBN-10 90-807958-3-6 / ISBN-13 978-90-807958-3-6

Samenvatting In 1992 verscheen de eerste Nationale Verkeersveiligheidsverkenning. Deze besloeg de periode 1990-2010 en is de afgelopen jaren uitgegroeid tot de leidende visie voor verbeteringen van de verkeersveiligheid in Nederland. Ook internationaal wordt de Duurzaam Veilig-visie als toonaangevend beschouwd. Na 13 jaar, waarin onder meer het Startprogramma Duurzaam Veilig is uitgevoerd, is de visie aan een actualisatie toe. Op 2 november 20055 presenteerde de SWOV deze actualisatie onder de titel "Door met Duurzaam Veilig, Nationale Verkeersveiligheidsverkenning 2005 - 2020" in Museum Naturalis te Leiden. Het boek bevat een brede uitwerking van Duurzaam Veilig en biedt nieuwe perspectieven om de verkeersveiligheid in Nederland de komende jaren verder te verbeteren.
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact