SWOV Catalogus

111927

Black spot analysis methods : literature review.
C 33278 [electronic version only]
Geurts, K. & Wets, G.
Diepenbeek, Steunpunt Verkeersveiligheid bij Stijgende Mobiliteit, 2003, 30 p., 24 ref.; Rapportnummer RA-2003-07

Samenvatting In this text, a literature review is given of the methods and techniques that are used to analyse black spots and black zones. Although, no universally accepted definition of a black spot or black zone is given, these locations will in general be described as high risk accident locations. In this context, several statistical models are described in literature to model the accident frequency and accident severity. This study gives an overview of these models. Additionally, several alternative methods that are used to identify and rank black spots are described. Furthermore, some techniques that are used to profile these accident locations and the use of before- and after studies to estimate the effect of treatment on these sites are discussed in this text. Finally, an overview of the methods and techniques that are used in Belgium, Denmark and Australia to analyse black spots is presented. (Author/publisher) Dutch abstract: In dit rapport wordt een literatuurstudie gegeven van de methoden en technieken die gebruikt worden om zwarte punten en zwarte zones te onderzoeken. Alhoewel de internationale literatuur geen algemeen aanvaarde definitie geeft voor zwarte punten en zwarte zones, wordt algemeen gesproken over lokaties met een verhoogd risico op ongevallen. In deze context worden in de literatuur verschillende statistische modellen beschreven om de ongevallenfrequentie en de ernst van een ongeval te modelleren. Deze studie geeft een overzicht van deze modellen. Verder wordt een overzicht gegeven van de verschillende alternatieve methodes die worden voorgesteld in de literatuur om zwarte punten te identificeren en te rangschikken. Daarnaast worden een aantal technieken beschreven die gebruikt worden om deze ongevallenlokaties te profileren. Ook het uitvoeren van voor-en na studies om het effect van een maatregel op deze lokaties in te schatten wordt besproken. Tot slot wordt een overzicht gegeven van de methoden en technieken die momenteel gebruikt worden in het zwarte punten beleid van België, Denemarken en Australië. (Author/publisher) The report is available at: http://www.steunpuntverkeersveiligheid.be/modules/publications/store/13.pdf
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact