SWOV Catalogus

344467

ProMeV : Proactief Meten Verkeersveiligheid.
20180426 ST [electronic version only]
Interprovinciaal Overleg IPO
's-Gravenhage, Interprovinciaal Overleg IPO, [2014], 1 p.

Samenvatting Bij provincies staat verkeersveiligheid hoog op de agenda. Zij willen slimme keuzes maken bij investeringen in verkeersveiligheid. Welke maatregelen zijn effectief in welk gebied ? Provinciaal beleid is gericht op het voorkomen van ongevallen in plaats van reactief ingrijpen na plaatsgevonden ongevallen. Het is cruciaal dat provincies een pro-actieve en juiste risico-inschatting kunnen maken van verkeersonveilige situaties. Om dit beleid ter voorkoming van ongevallen – ter verbetering van de verkeersveiligheid – invulling te geven heeft het IPO opdracht gegeven aan Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV een nieuwe methodiek te ontwikkelen om verkeersveiligheid te meten. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact