Nieuwsselectie

Deze pagina bevat een continue bijgewerkt nieuwsoverzicht op basis van profielen die door de informatiespecialisten worden onderhouden

'Verkeersongevallendata sneller beschikbaar stellen'
28-06-2017 16:26:15
Toch is dat op dit moment zo bij het beleidsveld verkeersveiligheid. Snelle, nieuwe ontwikkelingen als de e-bike maken een enorme vlucht door.

Dit gedrag van fietsers stoort automobilisten het meest (en omgekeerd)
28-06-2017 09:30:00
Het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) grijpt de start van de Tour de France in Verviers aan om een hoffelijkheidscampagne op te ...

Aanpak verkeersknelpunten
27-06-2017 18:07:30
... en meldingen van bewoners, bedrijven en instellingen houdt de gemeente de verkeersveiligheid in de Heerlense bebouwde kom in de gaten.

Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact